Comisii de specialitate

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Dumitra sunt:

1. Comisia Buget-Finante, Administratie Publica Locala, Amenajarea Teritoriului si Urbanism

Președinte – Deneș Ioan

Secretar – Ganea Doina

Membrii – Valean Grigore-Daniel

–  Cotu Viorel-Dan

–  Ani Leon

 

2. Comisia Cultura, Invățământ, Protecție socială, juridic, relații cu cetățenii

Președinte – Leancă Vasile

Secretar – Mathe Ioan-Ovidiu

Membrii – Budelecan George,

– Nastuta Ghinuț,

– Gherasim Nicolae

 

3. Comisia Drepturile Omului, Culte, Probleme ale minorităților, ecologie și pretecția mediului

Președinte – Cherteș Vasilica-Elena

Secretar – Todica Niculita

Membrii – Danci Grigore David