Expunere de motive privind repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 si estimatii pentru 2018-2020

In conformitate cu cadrul legal in vigoare si in scopul asigurarii unei administratii publice locale transparente si in interesul cetateanului publicam expunerea de motive privind repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 si estimatii pentru 2018-2020.

Expunerea de motive poate fi consultata AICI